Yên Châu: Trao Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 123 công dân Lào

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Ngày 10/10, huyện Yên Châu đã tổ chức Lễ công bố và chuyển trao Quyết định số 1372/QĐ-CTN ngày 14/8/2019 của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 123 công dân Lào di cư tự do, kết hôn không giá thú trên địa bàn huyện. Dự Lễ công bố có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Yên Châu.Lãnh đạo Sở Tư pháp trao Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho các công dân.


Ngày 8/7/2013, Chính phủ hai nước Việt Nam -  Lào đã ký Thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. Thỏa thuận có hiệu lực trong thời hạn 3 năm (từ ngày 14/11/2013) và được gia hạn tiếp đến ngày 14/11/2019, với mục tiêu giải quyết dứt điểm theo thủ tục nhanh gọn việc cấp các giấy tờ quốc tịch và hộ tịch cho những người đáp ứng các điều kiện của Thỏa thuận. Theo đó, tại huyện Yên Châu, đã có 123 công dân Lào di cư tự do, kết hôn không giá thú tại các xã Chiềng Đông, Sặp Vạt, Mường Lựm, Tú Nang, Lóng Phiêng, Chiềng Tương, Phiêng Khoài, Chiềng On được nhập quốc tịch Việt Nam.


Lễ công bố, trao Quyết định nhập Quốc tịch Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị pháp lý quan trọng đối với những người được nhập quốc tịch; đồng thời, thể hiện tinh thần nhân văn, thái độ thực hiện nghiêm cam kết quốc tế của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần duy trì, quản lý và bảo vệ an ninh, trật tự, ổn định ở khu vực biên giới, củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.     

 

Tìm kiếm theo ngày