Tuyên truyền pháp luật về xuất, nhập cảnh cho lưu học sinh nước CHDCND Lào

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Ngày 26/9, Trường Cao đẳng Sơn La và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xuất, nhập cảnh cho trên 120 cán bộ, giảng viên và lưu học sinh nước CHDCND Lào đang học tập tại Trường Cao đẳng Sơn La.

 

 

Tuyên truyền pháp luật về xuất, nhập cảnh tại Trường Cao đẳng Sơn La.

 

Các tuyên truyền viên đã phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về xuất, nhập cảnh, như: Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; một số Nghị định, Thông tư, quy định liên quan đến việc xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và tỉnh Sơn La; hướng dẫn, phổ biến thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú và quản lý lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La. Thông tin về tình hình cư trú, chấp hành pháp luật của lưu học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La; trao đổi một số lưu ý, lỗi vi phạm thường gặp của người nước ngoài trong quá trình cư trú, sinh hoạt tại địa bàn tỉnh...

 

 

Lưu học sinh Lào trao đổi ý kiến tại buổi tuyên truyền.

 

Buổi tuyên truyền góp phần giúp các học viên nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các quy định quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam; cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giảng viên làm thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú và quản lý lưu học sinh Lào đang học tập tại nhà trường; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý lưu học sinh trên địa bàn.

 

Tìm kiếm theo ngày