Tôn vinh 54 trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

Ngày 24/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2020. Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cùng 54 trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo của tỉnh Sơn La.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và trao cúp cho các bác sỹ chuyên khoa II và Nông dân Việt Nam xuất sắc.

 

Hiện nay, đội ngũ trí thức toàn tỉnh có trên 32.200 người; trong đó, trên 1.400 người có trình độ trên đại học. Đội ngũ trí thức có nhiều nghiên cứu khoa học, đưa ra các giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng vào thực tiễn. Từ tháng 10 năm 2019 đến nay, đội ngũ trí thức tham gia triển khai 39 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án) triển khai trên địa bàn tỉnh; đã có 21 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ; có 1 giải pháp đoạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; 54 giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh. 

 

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, đồng chí Lê Hồng Minh, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước xác định khoa học – công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; xây dựng đội ngũ trí thức, đội ngũ lao động, sáng tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp toàn quốc; các trường học tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn...

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao cúp cho học sinh đạt danh hiệu

học sinh giỏi cấp quốc gia và vận động viên có thành tích xuất sắc.

 

Tại Lễ tôn vinh, đã vinh danh, trao cúp và tặng hoa cho 54 trí thức, điển hình lao động sáng tạo năm 2020. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tỉnh Sơn La. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo năm 2020.

Tìm kiếm theo ngày