Thông báo công khai đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

Ngày 26 tháng 05 năm 2020

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà 5 tầng thuộc Nhà khách UBND tỉnh Sơn La, tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 02123.752.097.


2. Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Số 678 đường Lê Duẩn, tổ 5, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0692.680.889.


3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Vào hồi 09g30ph ngày 13/6/2020 tại Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.


4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:


02 lô tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước là cát đen xây dựng, cụ thể:


- Lô 1: Gồm 875m³ cát là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại bản Chiềng Xôm, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.


- Lô 2: Gồm 1.220m³ cát là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại bản Nà Hin II, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.


5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá 


- Giá khởi điểm: 160.000 đồng/m³

- Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng/hồ sơ

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ


6. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá


Từ ngày 29/5/2020 đến ngày 10/6/2020 trong giờ hành chính, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La.


7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá


Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.


8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:


- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.


- Phương thức đấu giá: Trả giá lên (theo m³).


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Diệu Linh

Tìm kiếm theo ngày