Tham gia bình chọn tác phẩm cuộc thi sáng tác tiêu đề - biểu tượng du lịch Mộc Châu

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Nhằm chọn ra 1 tiêu đề - biểu tượng du lịch Mộc Châu có ý nghĩa, tạo sự nhận diện, thể hiện rõ sức hấp dẫn, lợi thế cạnh tranh, hướng đến xây dựng “thương hiệu du lịch Mộc Châu”, giúp Mộc Châu ngày càng trở thành điểm đến quen thuộc đối với khách du lịch trong nước và quốc tế, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng du lịch Mộc Châu” năm 2021.


 

Tham gia bình chọn tiêu đề - biểu tượng du lịch Mộc Châu tại địa chỉ http://mocchau.sonla.gov.vn


Sau khi kết thúc thời gian nhận tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã nhận được 107 tác phẩm dự thi của 58 tác giả đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ban Giám khảo đã tổ chức chấm thi chọn ra 2 tác phẩm: “Mộc Châu Tourism - Quyến rũ cao nguyên xanh” và “Mộc Châu - Tinh hoa miền Tây Bắc”. Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 5/11/2021, Ban Tổ chức xin ý kiến nhân dân (tham gia bình chọn) đối với 2 tác phẩm nêu trên qua cổng thông tin điện tử huyện Mộc Châu, địa chỉ: http://mocchau.sonla.gov.vn;  click vào banner: “Bình chọn tác phẩm cuộc thi sáng tác tiêu đề - biểu tượng du  lịch Mộc Châu” ở góc bên phải màn hình. 

Tìm kiếm theo ngày