Tập huấn về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS cho cán bộ y tế làm công tác phòng chống HIV/AIDS

Ngày 19 tháng 05 năm 2019

Trong 3 ngày (từ 16 đến 18/5), Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đã tổ chức tập huấn về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS cho 30 cán bộ y tế làm công tác phòng chống HIV/AIDS của các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện.Tập huấn về chăm sóc và điều trị HIV-AIDS cho cán bộ y tế làm công tác phòng chống HIV-AIDS

của bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện

 

Các học viên đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản về: Các điểm chính trong hướng dẫn, điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS; điều trị ARV bậc 1; quản lý, chăm sóc và theo dõi trẻ phơi nhiễm với HIV; điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARV; phản ứng có hại của thuốc ARV và cách xử trí; quản lý, điều trị đồng nhiễm lao/HIV; dự phòng trước và sau phơi nhiễm HIV; tư vấn, xét nghiệm, chẩn đoán nhiễm HIV và kết nối chuyển gửi; cải thiện chất lượng trong điều trị HIV/AIDS…Các học viên trao đổi phương pháp tư vấn, xét nghiệm, chẩn đoán nhiễm HIV và kết nối chuyển gửi người nhiễm


Lớp tập huấn, giúp các học viên làm tốt công tác chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, hỗ trợ tốt cho bệnh nhân tại cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu 90-90-90 phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày