Tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

Từ năm 2011 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đều hoàn thành vượt kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao từ 2 - 9%; số nợ hàng năm dưới 2%. Với chủ đề thi đua năm 2019 “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”, BHXH tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên các mặt công tác nghiệp vụ, riêng công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu từ 1% trở lên.Người dân xã Chiềng Cọ (Thành phố) tham gia BHXH tự nguyện.


Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý thu BHXH, BHYT trên 3.000 cơ quan, đơn vị với số thu gần 2.000 tỷ đồng/năm. Cùng với đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia để tăng nguồn thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Bưu điện duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống đại lý thu, điểm thu trải rộng khắp các địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đóng tiền tham gia. Phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, quản lý chắc số lượng đơn vị sử dụng lao động, số lượng người tham gia; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp, HTX nhằm phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền lợi của đối tượng tham gia. Phân công cán bộ thường xuyên đến các doanh nghiệp để đôn đốc, nhắc nhở chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng danh sách những doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, cố tình chây ỳ. Ký kết với các ngân hàng về hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Đặc biệt từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại với các doanh nghiệp, HTX về lĩnh vực BHXH, BHYT; lắng nghe các doanh nghiệp, HTX nói lên những vướng mắc để tháo gỡ, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các đơn vị này nghiêm chỉnh chấp hành Luật BHXH.


Với các giải pháp đồng bộ, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN 8 tháng qua đạt 1.361 tỷ đồng, bằng 67,62% kế hoạch, số thu tăng 115,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số nợ tính đến 31/8/2019 là 52,3 tỷ đồng, giảm 13,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhiều doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, chậm đóng, cố tình chây ỳ. Nguyên nhân do tình hình kinh tế khó khăn, không ít doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT hiệu quả chưa cao; nhận thức của một bộ phận chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về BHXH, BHYT còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế còn ít; việc xử lý các đơn vị nợ đọng chưa quyết liệt, chưa đủ sức răn đe.


Xác định công tác quản lý thu có vai trò quyết định đến việc đảm bảo quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ quản lý thu, giảm nợ đọng. Nhất là phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp chấp hành chưa nghiêm, chấn chỉnh việc chấp hành Luật BHXH trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Tìm kiếm theo ngày