Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước trong khối các cơ quan tỉnh

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

Trên 300 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp bộ và gần 500 sáng kiến được áp dụng tại cơ sở có giá trị khoa học và thực tiễn, không những làm lợi hàng tỷ đồng cho Nhà nước mà còn nâng cao chất lượng hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn... đó là kết quả nổi bật phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động (CBCCVC-LĐ) khối các cơ quan tỉnh 5 năm qua (2015- 2020), góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                       


Ứng dụng công nghệ trong truyền dẫn và phát sóng tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

             

Hiện, toàn khối các cơ quan của tỉnh có gần 3.900 CBCCVC-LĐ. Đây là đội ngũ trí thức, đã và đang đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức quán triệt cho CBCCVC-LĐ và đoàn viên về công tác thi đua khen thưởng và tổ chức phát động phong trào thi đua. Các CĐCS trong khối đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tạo được nhiều phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả.

             

Các phong trào thi đua có bước đổi mới về nội dung, hình thức, gắn với các cuộc vận động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH đất nước”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”... gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào của tỉnh, như: Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Sơn La chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau... 

             

Thông qua phong trào đã khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước; cổ vũ, động viên đông đảo CBCCVC-LĐ rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. CBCCVC các cơ quan hành chính, sự nghiệp hăng hái lao động sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, ngoại ngữ, tin học, tích cực tham mưu, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách, các chương trình, đề án chiến lược, các văn bản quản lý Nhà nước, quản lý chuyên ngành giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN. Qua đánh giá hàng năm, trên 95% CBCCVC-LĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% cá nhân đạt Lao động tiên tiến. 5 năm qua, đã có 2.534 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 55 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, ngành Trung ương, toàn quốc; 574 lượt tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen các cấp, 11 tập thể, 29 cá nhân được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 tập thể, 10 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba, 37 lượt tập thể được UBND tỉnh, bộ, ngành Trung ương tặng Cờ thi đua, 14 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ. Hàng năm, có trên 85% cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan văn hóa; trên 95% gia đình CBCCVC được công nhận gia đình văn hóa.

             

Cùng với hưởng ứng các phong trào, CBCCVC còn nêu cao ý thức tiết kiệm chi phí hành chính, tiết kiệm vật tư văn phòng phẩm, điện năng, điện thoại, sử dụng có hiệu quả các thiết bị, tài sản của cơ quan, sử dụng quản lý ngân sách theo quy định của Nhà nước. Hoạt động xã hội tình nghĩa luôn được duy trì và đẩy mạnh, với tấm lòng “Nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách”, 5 năm qua, CBCCVC và đoàn viên trong khối đã tích cực quyên góp ủng hộ các loại quỹ: Ngày vì người nghèo, “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, vì người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ phòng chống thiên tai...với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Thông qua chương trình “Mái ấm công đoàn” đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà cho 11 CBCCVC trong khối với số tiền 420 triệu đồng; từ các nguồn quỹ Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, chuyển trao 81 suất quà hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do mưa lũ, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 81,5 triệu đồng.

             

Để các phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa sâu rộng và có chất lượng, hiệu quả cao hơn nữa, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục chỉ đạo các CĐCS đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, triển khai các phong trào hành động cách mạng, phát huy nội lực và sức sáng tạo của đội ngũ CBCCVC; tham mưu với cấp ủy, chính quyền và chuyên môn đồng cấp xây dựng đội ngũ CBCCVC vừa hồng, vừa chuyên, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh nhà.

Tìm kiếm theo ngày