Phù Yên xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, Ban CHQS huyện Phù Yên luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các nội dung nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ này.Lực lượng vũ trang huyện Phù Yên tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019.


Đồng thời, tập trung xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Hằng năm, Ban CHQS huyện đã tổ chức nghiêm túc công tác huấn luyện lực lượng thường trực, huấn luyện tại chức đối với cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Chỉ đạo kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng đội ngũ cán bộ ban CHQS các xã, thị trấn; tổ chức củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm về quân số, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật, tổ chức huấn luyện đúng quy định, sẵn sàng huy động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống tác chiến xảy ra. Trên địa bàn huyện hiện có gần 50 đầu mối dân quân tự vệ (đạt 2,27% dân số), đảng viên trong dân quân tự vệ chiếm 22%. Công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, kiểm tra, sắp xếp các đơn vị dự bị động viên thực hiện đúng Pháp lệnh dự bị động viên, tỷ lệ đảng viên trong dự bị động viên trên 17%. Không chỉ vậy, Ban CHQS huyện còn làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng và học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân, chỉ đạo các cơ sở tổ chức khám sơ tuyển, khám tuyển và hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, phát lệnh gọi nhập ngũ, bàn giao chiến sĩ mới cho các đơn vị nhận quân bảo đảm đúng quy định. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Ban CHQS huyện đã tham mưu tổ chức và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt loại xuất sắc; chỉ đạo 6 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã.


Thượng tá Nguyễn Hoàng Nam, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, cho biết: Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai chỉ thị, mệnh lệnh của Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về khu vực phòng thủ huyện; chủ động xây dựng, điều chỉnh và bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giữa lực lượng quân đội với công an, bảo đảm giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.


Cùng với nhiệm vụ xây dựng lực lượng, đơn vị luôn duy trì và thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới; thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước “âm mưu diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, thực hiện “Ngày thứ bảy về cơ sở xây dựng nông thôn mới”, Ban CHQS huyện được phân công giúp đỡ xã Mường Cơi, là xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Vào thứ bảy hằng tuần, đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở tham gia làm đường giao thông nông thôn, tu sửa hệ thống kênh mương thủy lợi, vệ sinh môi trường.


Củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, đơn vị tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực; tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và các phương án, kế hoạch tác chiến, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc trong tình hình mới.


Tìm kiếm theo ngày