Phiên họp lần thứ 92, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 20 tháng 01 năm 2020

Ngày 20/1, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp lần thứ 92, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Phiên họp có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.Phiên họp lần thứ 92, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Phiên họp đã nghe báo cáo của các ban HĐND tỉnh đối với các nội dung do UBND tỉnh trình về: Chủ trương hỗ trợ UBND huyện Thuận Châu kinh phí xây dựng công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng khu vực thị tứ Tông Lạnh; sửa đổi Nghị quyết số 71 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với 2 dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp HĐND tỉnh. Văn phòng HĐND tỉnh trình các nội dung về: Dự thảo chương trình, kế hoạch công tác HĐND tỉnh năm 2020; dự thảo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019 và giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố năm 2020; dự thảo tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc xin chủ trương miễn nhiệm, bầu Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh; báo cáo công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị cơ quan chức năng soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến, bổ sung hoàn thiện các tờ trình. Nhất trí chủ trương hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Thuận Châu thực hiện xây dựng công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng khu vực thị tứ Tông Lạnh; thống nhất giữ nguyên Nghị quyết số 71 của HĐND tỉnh, đối với nội dung liên quan đến việc điều tiết 15% tiền thu sử dụng đất từ ngân sách huyện về ngân sách tỉnh, đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện trong quá trình chỉ đạo điều hành ngân sách năm 2020 của UBND tỉnh, đảm bảo theo quy định hiện hành.

Tìm kiếm theo ngày