Nơi tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

Sau gần 10 năm thành lập, đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) đã tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh.


 

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh

chụp ảnh cùng các trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2019.


Hiện, toàn tỉnh có 19 tổ chức hội thành viên, với tổng số trên 298.000 hội viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực, ngành, nghề khác nhau, đóng góp đáng kể vào thành tựu chung của tỉnh; tích cực tham gia các hoạt động phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần xây dựng chính sách, pháp luật phù hợp thực tế...


Ông Phan Đức Ngữ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cho biết: Thời gian qua, Liên hiệp Hội luôn quan tâm tới công tác chính trị, tư tưởng, tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức khoa học và công nghệ. Chủ động tập hợp, phối hợp với trí thức các sở, ban, ngành và các hội thành viên nghiên cứu, đề xuất, tổ chức tư vấn, phản biện theo chức năng, nhiệm vụ. Liên hiệp Hội đã tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội 32 vấn đề với tỉnh và các sở, ngành thông qua nhiều hình thức, như: Hội thảo khoa học, hội nghị tư vấn, viết bài nghiên cứu trao đổi gửi tới các cơ quan dự thảo các văn bản cần tư vấn, phản biện. Trong đó, có một số nội dung nổi bật, như: Góp ý vào dự thảo Văn kiện phục vụ 2 kỳ Đại hội lần thứ XIII và XIV Đảng bộ tỉnh, tham gia ý kiến trực tiếp và bằng văn bản 40 dự thảo Luật... Ngoài ra, Liên hiệp Hội đã có trên 100 bài nghiên cứu trao đổi tham vấn, tư vấn, có một số bài trực tiếp gửi cho lãnh đạo tỉnh để tham khảo.


Ngoài việc xuất bản bản tin Trí thức với khoa học và công nghệ với thời lượng 4 số/năm, trang thông tin điện tử susta.vn của Liên hiệp Hội từ khi đi vào hoạt động từ năm 2012 tới nay đã thu hút trên 7 triệu lượt người truy cập, đăng trên 1.000 tin, bài, 80 video về hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên; nhiều văn bản, tư liệu, bài nghiên cứu trao đổi, thông tin về giải thưởng, hội thi, cuộc thi, hoạt động tôn vinh, tư vấn phản biện; thông tin về khoa học công nghệ, các quy trình kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào cuộc sống.


Về công tác nghiên cứu khoa học, xã hội hóa các hoạt động khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã chủ trì nghiên cứu 16 đề tài, dự án khoa học - công nghệ cấp tỉnh, hàng trăm đề tài khoa học cấp cơ sở (tập trung chủ yếu tại các hội khối y, dược); tổ chức gần 30 cuộc hội thảo khoa học. Đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội là thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ cấp tỉnh và Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, các hội đồng tư vấn tuyển chọn, nghiệm thu đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh, đã đóng góp nhiều ý kiến có trách nhiệm, chất lượng được Thường trực UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao, Hội đồng khoa học tiếp thu. Ngoài ra, từ năm 2010 đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật được UBND tỉnh giao chủ trì các Hội thi về sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh, Liên hiệp Hội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thành công 4 lần Hội thi với hơn 150 giải pháp tham gia của gần 300 tác giả và đồng tác giả, sau Hội thi đã có 7 giải pháp được cấp Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 3 giải pháp đoạt giải toàn quốc. Tổ chức thành công 4 lần Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh, có hơn 500 mô hình, sản phẩm của các em học sinh lứa tuổi từ tiểu học cho đến trung học phổ thông tại các đơn vị, trường học thuộc 12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh tham dự; có 150 mô hình, sản phẩm cấp tỉnh, 12 sản phẩm đạt giải cấp toàn quốc. Đặc biệt, em Nguyễn Bật Dũng, nguyên là học sinh Trường THPT Chiềng Sinh (Thành phố) đoạt giải nhất Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2018, được ghi danh trong Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 và được tham dự Triển lãm quốc tế Sáng tạo trẻ tại In-đô-nê-xia với sản phẩm “Máy xúc điều khiển từ xa ứng dụng công nghệ thực tế ảo”, sản phẩm giành Huy chương Bạc tại Triển lãm.


Hoạt động tôn vinh trí thức được quan tâm kịp thời, từ đầu năm 2014 đến nay, được sự nhất trí của Ban Thường vụ tỉnh ủy và UBND tỉnh, Liên hiệp Hội còn chủ trì tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thành công 5 kỳ tôn vinh trí thức tiêu biểu và điển hình lao động sáng tạo, với 442 lượt đại biểu trí thức và điển hình lao động sáng tạo được vinh danh. Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tôn vinh, khích lệ, động viên phong trào nghiên cứu khoa học của đội ngũ trí thức và người lao động.


Phát huy vai trò là nơi tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, đơn vị trực thuộc, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh, từng bước xây dựng Liên hiệp Hội thực sự trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.

Tìm kiếm theo ngày