Nhân dân đóng góp 600 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa bản Coóng Nọi

Ngày 05 tháng 12 năm 2019Nhà văn hóa bản Coóng Nọi đang được đầu tư xây dựng.

 

Công trình nhà văn hóa bản Coóng Nọi, phường Chiềng Cơi (Thành phố) được khởi công đầu tháng 10 vừa qua. Công trình xây dựng kiên cố, quy mô 157 m², tổng kinh phí gần 700 triệu đồng; trong đó Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp. Đến nay, đã hoàn thành 70% khối lượng, phấn đấu cuối tháng 12 công trình sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ thể thao của nhân dân trong bản.

Tìm kiếm theo ngày