Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân

Ngày 16 tháng 01 năm 2020

Thời gian qua, cùng với việc quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, Trung tâm Y tế huyện Mường La đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện chỉ đạo hiệu quả trên lĩnh vực y tế, đặc biệt tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ tuyến cơ sở.

 

 

Cán bộ Trạm Y tế xã Ngọc Chiến (Mường La) khám bệnh cho người dân.

 

Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua các buổi họp, hội nghị của các ban, ngành đoàn thể về công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh... từng bước tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức tới hành động của người dân trong việc chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám cũng như tự giác thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho gia đình và bản thân.


Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế tiếp tục được quan tâm, đầu tư. Từ năm 2010 đến nay, từ các nguồn vốn của Nhà nước, đã có 10 trạm y tế được đầu tư xây dựng; 4 trạm y tế đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện; năm 2020, dự kiến xây mới Trạm Y tế xã Ngọc Chiến và Pi Toong. Đến nay, 100% trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được cung cấp thuốc theo quy định; có đủ thuốc thiết yếu theo quy định; 100% trạm y tế có tủ thuốc cấp cứu.  Đặc biệt, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức giám sát, hỗ trợ triển khai các chương trình và công tác khám chữa bệnh tại 16 trạm y tế xã, thị trấn. Đến nay, 100% trạm y tế xã, thị trấn triển khai kết xuất dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT qua mạng điện tử. Dữ liệu trích xuất đã được kết nối, liên thông với BHXH và kết nối, gửi dữ liệu tới Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế. Hàng năm, số lượt bình quân khám bệnh đạt trên 0,6 lần/người/năm; 229/229 thôn bản có nhân viên y tế bản; 13/16 trạm y tế có bác sỹ...


Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, cho biết: Hiện nay, Trung tâm có 141 cán bộ, y, bác sỹ đang công tác tại Trung tâm và 16 trạm y tế xã, thị trấn. Với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, huyện và ngành Y tế, hệ thống y tế của huyện Mường La từng bước được củng cố, hoàn thiện từ tuyến huyện đến tuyến cơ sở. Năm 2019, đơn vị đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được giao trên các mặt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chủ động phòng ngừa, khống chế để không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn và không có tử vong do các bệnh dịch. Bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không có vụ ngộ độc lớn nào xảy ra. Tích cực nâng cao chất lượng công tác DS-KHHGD. Trong năm, các tuyến y tế trên địa bàn huyện đã khám bệnh cho hơn 37.000 lượt người; 10 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định, công nhận xã Ngọc Chiến đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2019.


Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động y tế tuyến cơ sở của huyện Mường La đang gặp những khó khăn, như: Trang thiết bị cơ bản của các trạm y tế xã, thị trấn được trang cấp trong giai đoạn từ 2008-2012, đến nay đã cũ và hỏng, cần phải thay thế. Năng lực và kỹ năng quản lý Nhà nước ở một số Trưởng trạm còn hạn chế, dẫn đến hoạt động cộng đồng ở trạm y tế xã hiệu quả chưa cao...


Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, thời gian tới, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Mường La sẽ triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe tại 16/16 trạm y tế xã, thị trấn nhằm chủ động phòng bệnh chủ động chăm sóc sức khỏe; tiếp tục thực hiện Đề án luân phiên bác sĩ từ huyện về xã, từ xã lên tuyến trên... để mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngay từ tuyến cơ sở.

Tìm kiếm theo ngày