Mường Sang thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

Là xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Mộc Châu từ năm 2016, Mường Sang vẫn giữ vững và hoàn thiện các tiêu chí đã đạt được, làm cơ sở, tiền đề để xã thực hiện các mục tiêu mới trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy nội lực trong nhân dân xây dựng Mường Sang đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.Người dân xã Mường Sang phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn.


Trong quá trình thực hiện, Mường Sang đặt mục tiêu giữ vững và nâng cao tiêu chí nông thôn mới thành nhiệm vụ trọng tâm; ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất phù hợp quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh trật tự, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mường Sang đặc biệt quan tâm công tác huy động sự đóng góp trong nhân dân tổ chức làm đường giao thông nông thôn, bê -tông hóa các tuyến đường nội đồng, nội bản... hiện, xã đã cứng hóa 100% tuyến đường nội bản, liên bản, cứng hóa trên 63% đường trục chính nội đồng, thuận lợi cho đi lại, giao thương hàng hóa, tạo bước chuyển quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương... Trao đổi thêm về những nét mới của xã, ông Vũ Đình Trường, Bí thư Chi bộ bản Thái Hưng, phấn khởi: Từ chủ trương của xã xây dựng bản Thái Hưng thành bản nông thôn mới kiểu mẫu, mọi người dân trong bản đều đồng thuận, tích cực hưởng ứng, bởi bà con nhận thấy lợi ích to lớn chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại. Tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch, phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể phát động đều được bà con hưởng ứng, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, mở rộng các mô hình làm ăn hiệu quả, đóng góp làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng...


Xác định tiêu chí thu nhập là động lực lớn nhất để xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Mường Sang chú trọng khuyến khích các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, trọng tâm là tổ chức sản xuất ứng dụng công nghệ cao và phát triển dịch vụ du lịch; khuyến khích phát triển các mô hình HTX sản xuất rau, quả an toàn, mở rộng các mô hình liên kết sản xuất giữa 7 HTX, bảo đảm doanh thu ổn định, tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho lao động địa phương; hình thành các dịch vụ du lịch, những điểm đến hấp dẫn, như: Thác Dải Yếm, cầu kính tình yêu, Happy Land, điểm du lịch cộng đồng bản Vặt...; thu nhập bình quân của người dân tăng từ 2-4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,88%, vượt chỉ tiêu nông thôn mới và đạt bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.


Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Mường Sang, khẳng định: Mường Sang đã đạt 15/17 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Do vậy, cấp ủy, chính quyền xã càng quyết tâm vận động, tuyên truyền bà con nhân dân chấp hành chủ trương, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia bảo hiểm y tế nhằm đạt 2 tiêu chí còn lại là y tế và văn hóa. Đồng thời, tiếp tục khuyến khích phát triển các hình thức sản xuất hiệu quả; ưu tiên sản xuất nông nghiệp hữu cơ, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị hàng hóa, phát triển du lịch địa phương, tiến tới nâng cao thu nhập cho người dân. Trước mắt, xây dựng Thái Hưng trở thành bản nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu để Mường Sang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020.

Tìm kiếm theo ngày