LĐLĐ huyện Vân Hồ chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động

Ngày 13 tháng 12 năm 2019

Nhiệm kỳ 2014-2019, các cấp công đoàn huyện Vân Hồ đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở. Phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn huyện được triển khai rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công tác lao động sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của các cơ quan, đơn vị và đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển KT-XH, AN-QP địa phương. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh luôn được quan tâm chú trọng, số lượng và chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ được nâng lên rõ rệt, với tổng số hơn 2.120 đoàn viên sinh hoạt tại 55 CĐCS trực thuộc. Nổi bật là hoạt động nữ công, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực.Lãnh đạo LĐLĐ huyện Vân Hồ trao “Mái ấm công đoàn”

cho đoàn viên CĐCS Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Chi nhánh huyện Vân Hồ.


Phát huy vai trò tham gia quản lý Nhà nước, quản lý KT-XH, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, CCVC-LĐ. Xây dựng nội quy, quy chế phối hợp giữa Công đoàn với chính quyền, chuyên môn đồng cấp; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thống nhất các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của cán bộ, CNVCLĐ. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức đảm bảo công khai, dân chủ để đoàn viên được tham gia đóng góp ý kiến đối với các hoạt động của cơ quan, đơn vị. CĐCS khối doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức tốt hội nghị người lao động, xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo quyền và nghĩa vụ hai bên trong quan hệ lao động. 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động; 100% số cơ quan, đơn vị đã thành lập và kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân.


Hàng năm, Liên đoàn Lao động  huyện đã phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị và các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ; việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT nhằm phát hiện các vi phạm, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc. Đồng thời, tham gia các hội đồng xét nâng lương, xét nghỉ chế độ, xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật... để đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.


Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đã triển khai tổ chức xin ý kiến hàng nghìn lượt đoàn viên các CĐCS trực thuộc tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi một số quy định của luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp cho CNVC-LĐ và tham gia ý kiến đóng góp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản, như: Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động; ý kiến tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng, Công đoàn các cấp và văn bản các kỳ họp HĐND, UBND, các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN của huyện. Công tác an toàn vệ sinh lao động được quan tâm, bảo vệ an toàn và sức khoẻ người lao động. 100% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động đảm bảo ATVSLĐ; khám sức khỏe định kỳ cho 700 lượt cán bộ, CC, VC.


Hoạt động xã hội được các cấp công đoàn phát động và triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, CNVC-LĐ. 5 năm qua, các cấp công đoàn đã vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo 282 triệu đồng cho 45 lượt nữ đoàn viên vay vốn; quỹ xã hội từ thiện và Mái ấm công đoàn 284 triệu đồng; quỹ “Ngày vì người nghèo” hơn 2,2 tỷ đồng; quỹ hỗ trợ nông dân trên 4,2 tỷ đồng; hỗ trợ 3 đoàn viên bị tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo (4 triệu đồng/suất); hỗ trợ 280 triệu đồng sửa chữa, xây dựng 8 nhà Mái ấm công đoàn; thăm hỏi, tặng quà cho hàng ngàn lượt đoàn viên, với số tiền 1,2 tỷ đồng, tạo điều kiện cho đoàn viên CNVC-LĐ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Ngoài ra, còn ủng hộ 360 triệu đồng giúp đồng bào Quảng Ninh, Miền trung, Mường La bị thiên tai, lũ lụt; ủng hộ tân binh lên đường nhập ngũ gần 389 triệu đồng; ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” gần 210 triệu đồng; chuyển trao 20 suất quà tết, 800 cặp phao cho học sinh các trường trên địa bàn và 4 máy lọc nước cho trường học đóng trên địa bàn. Với sự quan tâm của các cấp công đoàn, đa số CNVC-LĐ có việc làm, đời sống tương đối ổn định, các chế độ chính sách, tiền lương và thu nhập được đảm bảo.


Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” nhiệm kỳ 2019-2024, các cấp công đoàn huyện Vân Hồ tăng cường xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh. Chú trọng việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị ban hành Quy chế dân chủ cơ sở; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động; xây dựng và ban hành quy chế đối thoại tại doanh nghiệp và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. 100% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, trên 60% các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động.

 

Bùi Thu Hà

(Trường Chính trị tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày