Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Ngọc Chiến

Ngày 14 tháng 01 năm 2022

Ngày 14/1, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

                                


Đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

           

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Chiến đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, góp công, góp của làm đường giao thông nông thôn, duy tu các công trình thủy lợi, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm... Từ năm 2015 đến nay, xã đã huy động nhân dân đóng góp được 35 tỷ đồng tiền mặt, trên 22.000 ngày công lao động, hiến trên 10.000 m² đất sản xuất, đất ở để làm đường giao thông nông thôn.

           


Lãnh đạo xã Ngọc Chiến, huyện Mường La báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới.

           

Đến nay, 100% đường xã, trên 63% đường trục bản, 77% đường ngõ, 86% đường nội đồng được cứng hóa; 96% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia; 97% hộ có nhà kiên cố… Hiện, xã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, đang tiếp tục hoàn thành 3 tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và hộ nghèo.

           


Đoàn kiểm tra thăm Nhà văn hóa, bản Đông Xuông, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

           

Sau khi rà soát từng chỉ tiêu, tiêu chí, đánh giá những khó khăn, vướng mắc và trực tiếp kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra đề nghị xã Ngọc Chiến tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực, đề ra giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt phù hợp với thực tế của xã. Phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào quý IV năm 2023.

Tìm kiếm theo ngày