Kiểm tra tập luyện phương án chữa cháy cấp tỉnh tại Nhà máy Thủy điện Sơn La năm 2021

Ngày 17 tháng 10 năm 2021

Ngày 17/10, Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh tại Nhà máy Thủy điện Sơn La đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả công tác tập luyện, hợp luyện phục vụ diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh tại Nhà máy Thủy điện Sơn La năm 2021.

                                 


Các lực lượng tham gia luyện tập phần chữa cháy.

           

Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo đánh giá các đơn vị tham gia thực tập có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, nắm vững các nhiệm vụ được phân công, triển khai tập luyện, hợp luyện đúng nội dung, kế hoạch và kịch bản. Xây dựng xong phim cơ chế, tập luyện diễn tập thực hành các tình huống cháy trạm dầu điều tốc tổ máy H1 cao trình 112m, cháy máy biến áp T4; công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập cơ bản đã hoàn thành xong; triển khai và xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra các hoạt động; phối hợp với Công ty Thủy điện Sơn La kiểm tra, rà soát, gia cố các hạng mục. Trong quá trình luyện tập, đảm bảo tuyệt đối an toàn lực lượng, phương tiện và không gây ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà máy.

           


Lực lượng y tế tham gia luyện tập.

           

Dự kiến cuộc diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh tại Nhà máy Thủy điện Sơn La năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 21/10.

Tìm kiếm theo ngày