Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh

Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Ngày 20/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh. Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 90 cán bộ, giáo viên các trường THPT trên địa bàn Thành phố.Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.

Ảnh: Văn Ngọc (CTV)

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã được tiếp thu 5 chuyên đề: Tư vấn lứa tuổi giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên phù hợp với lứa tuổi; tư vấn giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng chống bạo lực xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và mối quan hệ xã hội khác; tư vấn kỹ năng phương pháp học tập hiệu quả; tư vấn tâm lý đối với học sinh gặp khó khăn cần hỗ trợ can thiệp giải quyết kịp thời, giới thiệu hỗ trợ đưa học sinh đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với các trường hợp học sinh bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của nhà trường. Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường.


Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ, giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý học sinh nắm được những kỹ năng cơ bản của hoạt động này để vận dụng thực hiện trong quá trình tư vấn hỗ trợ học sinh tại các nhà trường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.


Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 20 đến 26/8.

Tìm kiếm theo ngày