Họp đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (Sơn La) theo hình thức đối tác công tư

Ngày 19 tháng 09 năm 2019

Ngày 19/9, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (Sơn La) theo hình thức đối tác công tư. Dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư cao tốc Hòa Bình – Sơn La.Họp đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (Sơn La)

theo hình thức đối tác công tư.

 

Thực hiện Thỏa thuận giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (Sơn La) ngày 29/7/2019 giữa UBND tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần đầu tư cao tốc Hòa Bình – Sơn La (nhà đầu tư), đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư đã chủ động đề xuất lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; thực hiện xong công tác lấy ý kiến đại diện cộng đồng về nhiệm vụ quy hoạch và chuẩn bị xin ý kiến HĐND tỉnh Sơn La về nội dung của nhiệm vụ quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đề xuất Nhà nước tham gia thêm vào dự án bằng vốn ngân sách khoảng 5.000 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 12.294 tỷ đồng do nhà đầu tư thu xếp từ vốn chủ sở hữu và vốn vay...


Để tiếp tục đảm bảo tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo đúng Thỏa thuận, nhà đầu tư kiến nghị với UBND tỉnh sớm trình HĐND tỉnh xem xét thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 của quỹ đất đối ứng trong tháng 9/2019 để đáp ứng kế hoạch trình phương án bố trí vốn ngân sách nhà nước cho dự án vào tháng 10/2019; thống nhất quy trình phối hợp xử lý công việc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (Sơn La) theo hình thức đối tác công tư là dự án lớn, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian triển khai khẩn trương nên cần có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình. Đề nghị các sở, ngành phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi như trong Thỏa thuận đã ký; thống nhất và ban hành quy trình phối hợp trong giai đoạn chuẩn bị dự án; tiếp tục triển khai lập quy hoạch phê duyệt phân khu xây dựng và làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư để kịp thời khởi công xây dựng dự án vào cuối năm 2020…

Tìm kiếm theo ngày