Họp đánh giá tiến độ thực hiện các dự án thuộc lô số 1, lô số 5 thành phố Sơn La

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

Ngày 30/11, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành của tỉnh, các nhà đầu tư thống nhất các giải pháp triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc lô số 1, lô số 5, thành phố Sơn La.Họp đánh giá tiến độ thực hiện các dự án thuộc lô số 1, lô số 5 thành phố Sơn La.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào phương án giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư khi được Nhà nước giao đất thực hiện dự án xây dựng khu đô thị số 1, phường Chiềng An, thành phố Sơn La. Dự án có quy mô 9 ha; trong đó, diện tích đất ở có thu tiền sử dụng đất là 3,84 ha. Đối với Dự án Khu dân cư thương mại suối Nậm La – lô số 5, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, có quy mô 5,4 ha; trong đó, diện tích thu tiền sử dụng đất là 2 ha. Cả 2 dự án trên được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá.


Đại diện các sở, ngành của tỉnh và các nhà đầu tư đã cùng nhau trao đổi phương pháp xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu khẳng định quan điểm của tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến khảo sát, đầu tư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hiệu quả đầu tư kinh doanh. Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính để các cơ quan chức năng tham mưu triển khai các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Giao cho các sở, ngành liên quan, UBND thành phố tập trung hướng dẫn nhà đầu tư triển khai quy trình thủ tục theo tiến độ và các quy định hiện hành, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư và đúng quy định của pháp luật.

Tìm kiếm theo ngày