Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Ban

Ngày 22 tháng 11 năm 2021

Ngày 22/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn do đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV tại xã Chiềng Ban.Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Ban.


Tại Hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri xã Chiềng Ban về kết quả các Kỳ họp chuyên đề thứ nhất, thứ hai, thứ ba HĐND tỉnh khóa XV; thông báo dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh khóa XV.  


Cử tri xã Chiềng Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét, sớm ban hành nghị quyết điều chỉnh mức bồi dưỡng hỗ trợ cho các đoàn thể ở bản, tiểu khu theo Nghị quyết 12/2019/HĐND ngày 5/12/2019 Quy định về mức phụ cấp, bồi dưỡng kiêm nhiệm, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh. Đề nghị huyện Mai Sơn quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường giao thông trục xã và xây rãnh thoát nước, đảm bảo xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng một số cầu dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất cho nhân dân các bản Bó Củng, Thạy Lốm; sớm giải quyết tranh chấp đất đai giữa bản Sàng Nà Tre, với xã Hua La (Thành phố) để đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả... Cử tri xã Chiềng Ban kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

           

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện Mai Sơn đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.          

Tìm kiếm theo ngày