Đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng xét xử

Ngày 21 tháng 02 năm 2020

Những năm qua, Tòa án Nhân dân huyện Mai Sơn luôn triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, qua đó, nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng xử oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm.

 

 

Cán bộ Tòa án Nhân dân huyện Mai Sơn tiếp công dân.

 

Trung bình hằng năm, TAND huyện tổ chức xét xử 400-450 vụ, việc phức tạp, gồm: hình sự, hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền thừa kế, kinh doanh thương mại...; vì vậy, đơn vị thường xuyên quán triệt tới đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan về vị trí, vai trò, chiến lược cải cách tư pháp, đặt ra từng nhiệm vụ để tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ; đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp liên quan, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, đơn vị bố trí phòng tiếp công dân và phân công các Thẩm phán trực theo tuần để tiếp công dân, tiếp nhận đơn khởi kiện dân sự, đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến phản ánh của công dân và kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh; niêm yết công khai các mẫu đơn, văn bản tố tụng, bảng tin trợ giúp pháp lý... Từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã tiếp 241 lượt công dân, tiếp nhận 233 đơn khởi kiện các vụ, việc của công dân... chủ yếu là giải quyết về tranh chấp trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, dân sự, kinh doanh thương mại, đơn kháng cáo, xin cấp trích lục bản án, quyết định của Tòa án. 100% các ý kiến và đơn của công dân được thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Không chỉ vậy, đơn vị còn thực hiện nghiêm túc việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án; tất cả các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đều được mã hóa (từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã đăng tải 504 bản án, quyết định có hiệu lực trên cổng thông tin và không có phản hồi tiêu cực). Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ thẩm phán và thư ký Tòa án, từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã cử 14 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác tòa án.

 

Trong công tác cải cách tư pháp, TAND huyện Mai Sơn thường xuyên tổ chức các phiên tòa, xác định rõ vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo hướng đảm bảo công khai, dân chủ, nghiêm minh; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. Các hội thẩm nhân dân tích cực tham gia xét xử các loại án cùng Tòa án, được tạo điều kiện để nghiên cứu hồ sơ trước khi vụ án được đưa ra xét xử, trực tiếp tham gia vào quá trình tranh tụng tại phiên tòa... Các thành viên trong Hội đồng xét xử luôn đảm bảo khách quan, công bằng, đúng pháp luật theo nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, không để lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai. Theo thống kê, từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã giải quyết 360/395 vụ việc, đạt 91,1% và 125/125 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức 21 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp (17 phiên tòa hình sự, 1 phiên tòa dân sự, 3 phiên tòa hôn nhân và gia đình); 8 phiên tòa hình sự đồng thời là phiên tòa điểm. Qua đó, giúp các thẩm phán, hội thẩm nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thiện các kỹ năng trong quá trình xét xử, nâng cao nhận thức và áp dụng pháp luật trong công tác giải quyết, xét xử án.

 

Để nâng cao chất lượng công tác xét xử, TAND huyện Mai Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, tỉnh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ; tổ chức tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời đúng pháp luật; chú trọng công tác thi hành án hình sự, đảm bảo tất cả các bản án có liệu lực pháp luật đều được đưa ra thi hành đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật...

Tìm kiếm theo ngày