Công ty Điện lực Sơn La: Huấn luyện, sát hạch Tổ sửa chữa lưới điện 22kV

Ngày 27 tháng 01 năm 2021

Công ty Điện lực Sơn La đã phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức huấn luyện, đào tạo, sát hạch cấp thẻ thực hiện công việc sửa chữa cho 6 công nhân Tổ sửa chữa lưới điện 22kV đang mang điện (hotline).

 

 

Tổ thực hành thi sát hạch kỹ năng thao tác, bảo quản phương tiện, dụng cụ hotline.

 

Qua huấn luyện, sát hạch, thành viên Tổ sửa chữa lưới điện đã nắm bắt kiến thức và thực hiện thuần thục các kỹ thuật trong thi công, sửa chữa lưới điện; các thao tác, bảo quản phương tiện, dụng cụ hotline bảo đảm hiệu quả, an toàn. Lớp huấn luyện, sát hạch nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về cung cấp điện, giảm tối đa thời gian cắt điện trong công tác sửa chữa, đấu nối công trình điện. Kết quả đánh giá 100% thành viên Tổ hotline đạt yêu cầu.

 

Được biết, từ tháng 01/2020, Công ty Điện lực Sơn La đã áp dụng thành công công nghệ vệ sinh cách điện trên lưới điện đang mang điện bằng nước áp lực cao đến cấp điện áp 110kV. Đến nay các Điện lực trực thuộc Công ty đã được đào tạo sử dụng, áp dụng thành thạo trên lưới cấp điện áp 35kV. Việc áp dụng công nghệ khoa học mới vào sửa chữa, thay thế thiết bị và thi công khi lưới điện đang mang điện góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

 

Quang Phục - Ngọc Diệp (CTV)

Tìm kiếm theo ngày