Công khai quy trình hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch

Ngày 29 tháng 07 năm 2021

Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, lực lượng hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người. Nhằm bảo đảm thực hiện đúng và nghiêm túc quy định này, Tổng cục Du lịch (TCDL) mới đây đã công khai quy trình hướng dẫn các cơ quan quản lý du lịch địa phương thực hiện quy định theo văn bản số 979/TCDL-LH.

Hướng dẫn viên du lịch là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch Covid-19 (Ảnh: TCDL)

Theo nội dung Công văn số 979/TCLD-LH, đối tượng được hỗ trợ là các hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa, hướng dẫn viên du lịch tại điểm có thẻ hướng dẫn viên du lịch còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ, không phân biệt vị trí chức vụ trong doanh nghiệp hoặc tổ chức quản lý khu du lịch, điểm du lịch, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021.

TCDL nêu rõ cách thức, thời gian và địa điểm thực hiện, hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022. Hồ sơ đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Ngoài ra, thẻ hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch phải còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ.

Theo Hội Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam, hiện có khoảng 28.000 hướng dẫn viên đã được cấp thẻ hành nghề, nhưng có đến 90% trong số đó lao động tự do và có rất ít hướng dẫn viên là hội viên của Hội.

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 nêu rõ, hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Do đó, với hướng dẫn mới nhất của TCDL, các hướng dẫn viên hoạt động tự do đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ vẫn có cơ hội được hưởng hỗ trợ từ Chính phủ.

Tìm kiếm theo ngày