Công bố 4 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 09 tháng 09 năm 2021

Ngày 7/9, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký các nghị quyết phê chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Vĩnh Long, Thanh Hóa, Nghệ An và TP Hà Nội.

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: quochoi.vn)

Cụ thể:

Nghị quyết số 293/NQ-UBTVQH15, phê chuẩn ông Trịnh Minh Bình, đại biểu Quốc hội khóa XV làm đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026;

Nghị quyết số 294/NQ-UBTVQH15, phê chuẩn bà Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội khóa XV làm đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026;

Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH15, phê chuẩn ông Trần Nhật Minh, đại biểu Quốc hội khóa XV làm đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026;

Nghị quyết số 298/NQ-UBTVQH15, phê chuẩn ông Nguyễn Tuấn Thịnh, đại biểu Quốc hội khóa XV làm đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tìm kiếm theo ngày