Chiềng Pha đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc

Ngày 25 tháng 02 năm 2020

Những năm qua, nông dân xã Chiềng Pha (Thuận Châu) đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển chăn nuôi đại gia súc, mang lại hiệu quả kinh tế cao và thu nhập ổn định.

 

 

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng của anh Lừ Văn Bưu, bản Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha.

 

Xã Chiềng Pha có 2.612 ha đất tự nhiên, gồm 15 bản, với tổng số 1.663 hộ, 7.838 nhân khẩu. Là xã có tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là một số loại cây công nghiệp, như: chè, cà phê và cây ăn quả. Bên cạnh đó, việc phát triển chăn nuôi cũng được quan tâm chú trọng. Ông Lò Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Với nguồn thức ăn tự nhiên và từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, việc đẩy mạnh phát triển mô hình phát triển chăn nuôi gia súc đã và đang là hướng đi giúp nhân dân trong xã vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã vận động nhân dân phát triển kinh tế hộ, tập trung vào chăn nuôi đại gia súc, xóa bỏ tập quán thả rông; tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đến nay, dư nợ từ Ngân hàng chính sách, ngân hàng NN và PTNT huyện 71 tỷ đồng, vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân 2,4 tỷ đồng, đảm bảo quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả. Đồng thời, xã tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng bệnh cho đàn gia súc. Hiện nay, tổng đàn trâu, bò của xã gần 2.200 con, xã đã xây dựng các mô hình chăn nuôi bò nhốt chuồng tại bản Nà Heo, Hưng Nhân, bản Sai, bản Chộ, bản Muông, Nong Lào. Điển hình tại bản Nong Lào, có 60/75 hộ nuôi trâu, bò nhốt chuồng với tổng đàn trên 200 con.

 

Là một trong những hộ điển hình trong việc nuôi bò giống, anh Lừ Văn Bưu, bản Quỳnh Thuận, chia sẻ: Gia đình bắt đầu nuôi bò từ năm 2008, chủ yếu là nuôi bò giống, thường xuyên duy trì từ 5-7 con. Ngoài việc thực hiện tốt kỹ thuật chăm sóc, gia đình còn trồng 500 m2 cỏ V06 để chủ động nguồn thức ăn, bảo đảm đàn bò không bị đói, rét. Nhờ vậy, đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt, mỗi năm bò đẻ 1 lứa, thu lãi từ bán bê được 12 triệu đồng/1 con.

 

Đến thăm mô hình nuôi bò nhốt chuồng của gia đình ông Lường Văn Chẩm, bản Nà Heo, năm 2017, gia đình được vay 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, sau khi đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 4 con bò sinh sản và trồng 3.000 m2 cỏ voi, đến nay đàn bò đã phát triển lên 11 con. Còn gia đình ông Cà Văn Xuân ở bản Muông, từ năm 2017 đã phát triển chăn nuôi bò thịt với quy mô lớn, nhờ thực hiện đúng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, đàn bò của gia đình ông phát triển khỏe mạnh, mỗi năm xuất chuồng từ 3-5 con, thu nhập trên 100 triệu đồng.

 

Phát triển chăn nuôi đại gia súc ở xã Chiềng Pha đang phát huy hiệu quả thông qua việc tạo điều kiện cho người nông dân được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ các chương trình, dự án. Đây là hướng đi để xã thực hiện việc xóa đói, giảm nghèo, giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Tìm kiếm theo ngày