Bàn giao đưa vào sử dụng công trình nước sinh hoạt liên bản xã Mường Bú

Ngày 14 tháng 12 năm 2019

Ngày 14/12, tại xã Mường Bú (Mường La), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức Lễ bàn giao đưa vào sử dụng công trình nước sinh hoạt liên bản xã Mường Bú.Khu xử lý nước thuộc hệ cấp nước Mường Bú + Púng Diến.


Công trình nằm trong Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới. công trình được đầu tư xây dựng từ tháng 4/2018 với tổng nguồn vốn trên 6 tỷ đồng để cải tạo, xây mới công trình thu nước, trạm xử lý vận hành, đường ống nước và các công trình phụ trợ của 4 hệ cấp nước tại bản Hua Bó; Mường Bú + Púng Diến; Tiểu khu 1 + bản Giàn; bản Cứp. Công trình nước sinh hoạt liên bản xã Mường Bú có công suất 440 m³/ngày đêm, cấp nước sinh hoạt đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho 804 hộ dân.


 

Các đại biểu ký biên bản bàn giao công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Mường Bú.


Công trình cấp nước trên không chỉ giải quyết các vấn đề về nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư, mà còn góp phần giảm nguy cơ bệnh tật cho người dân khi được sử dụng nguồn nước đạt chất lượng.


Tìm kiếm theo ngày