Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La, lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 05 tháng 11 năm 2019


 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy,

phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La, lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024


Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn!

Thưa các vị đại biểu khách quý; thưa toàn thể Đại hội!


Về dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La, lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xin được gửi đến đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể Đại hội lời chào, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La, lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp!


Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!


Thành lập ngày 15/10/1956, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với chức năng đoàn kết, tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam; hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên cống hiến tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và tổ chức thành viên; hơn 60 năm hoạt động, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, góp phần quan trọng vào củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La cũng luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; công tác thanh niên nói chung, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Sơn La nói riêng có nhiều kết quả tốt. Các phong trào do Hội phát động đã từng bước đi vào cuộc sống, động viên khích lệ thanh niên tích cực tham gia vào mọi lĩnh vực hoạt động xã hội, nhất là thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia xóa đói, giảm nghèo; thanh niên khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng; qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân, hướng thanh niên vươn tới giá trị cao đẹp của cuộc sống; nhiều tấm gương trong lao động, học tập, công tác, chiến đấu, sản xuất, kinh doanh của thanh niên được ghi nhận và đánh giá cao; mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng; việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ được chú trọng, hiệu quả tốt; nhiều thanh niên ưu tú được kết nạp Đoàn, giới thiệu nguồn đảng viên trẻ trong tỉnh. Đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội ngày càng đông đảo, mạnh về chất lượng, trở thành một trong những nguồn cán bộ của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.


Thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích và tinh thần nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội, toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên các dân tộc của tỉnh những năm qua.


Thưa các đồng chí!


Về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới, tôi đồng tình nhất trí cao với những nội dung nêu trong báo cáo. Để tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phấn đấu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, Nghị quyết 21-NQ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2013 - 2020; tôi đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, thảo luận quyết định thực hiện tốt một số nội dung sau:


Một là, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh chủ động tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên thành một khối đoàn kết, xây dựng chuẩn mực đạo đức và định hướng cho thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đi sâu, đi sát, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng và đạo đức cách mạng; chủ động nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng của thanh niên; kịp thời đấu tranh, tuyên truyền làm rõ các âm mưu, luận điệu sai trái, giúp thanh niên hiểu, cảnh giác và tích cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; làm cho mọi thanh niên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như vai trò thế hệ thanh niên hiện nay trong sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng.


Hai là, phát huy tiềm năng của thanh niên, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện; triển khai sâu rộng trong hội viên, thanh niên phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình đồng hành với thanh niên. Vận động thanh niên đi đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thanh niên khởi nghiệp, thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội.


Ba là, đổi mới công tác tham mưu chỉ đạo, phối hợp của Hội, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong các cấp Hội, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên cùng cấp. Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh về tổ chức và hành động; lấy chất lượng cán bộ Hội là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở Hội là đột phá; không ngừng vươn lên và đổi mới hình thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, chính sách phù hợp với thanh niên; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và các tổ chức thành viên.


Thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!


Tôi tin tưởng rằng, thế hệ thanh niên của tỉnh hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh, phấn đấu, rèn luyện trở thành những thanh niên ưu tú, bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt, có đạo đức, lối sống văn minh, có sức khỏe, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; hiểu biết về lịch sử, văn hoá, truyền thống đất nước, độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; tự tin hội nhập quốc tế.


Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho tổ chức Đoàn, Hội và tuổi trẻ tỉnh nhà rèn luyện, cống hiến và trưởng thành góp phần xây dựng Sơn La ngày càng giàu đẹp.


Xin chúc “THANH NIÊN SƠN LA ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP, TÌNH NGUYỆN, XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH”. Chúc các vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ V thành công tốt đẹp.


Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí.

Tìm kiếm theo ngày