Nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự

Ngày 02 tháng 11 năm 2021

Từ đầu năm đến nay, Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Yên đã triển khai các giải pháp quyết liệt, phù hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đúng quy định của pháp luật.Chi cục THADS huyện Bắc Yên họp giao ban liên ngành với Viện KSND huyện Bắc Yên.

 

Ông Nguyễn Văn Phú, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Yên, cho biết: Năm 2021, đơn vị được giao trên 88% về việc và trên 45,5% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành. Đơn vị đã chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; làm tốt công tác vận động, thuyết phục, tranh thủ sức mạnh tổng hợp, đặc biệt sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ chức thi hành có hiệu quả.


Tuy nhiên, do đa số người phải thi hành án dân sự (THADS) không có tài sản, là hộ nghèo, người phải THADS đang chấp hành án phạt tù. Đặc biệt, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người phải THADS đang làm ở các doanh nghiệp bị mất việc làm và không có thu nhập, có đối tượng phải thi hành án đã bỏ đi nơi khác...


Chi cục THADS huyện Bắc Yên đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong quá trình đôn đốc và tổ chức thi hành án dân sự. Chỉ đạo các chấp hành viên nghiên cứu kỹ hồ sơ để áp dụng điều khoản theo quy định của Luật THADS, tuân thủ và bám sát hướng dẫn của ngành. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác phân loại án để có hướng giải quyết sát với thực tế, tránh án tồn mới, giảm lượng án tồn hàng năm. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoàn thành các kế hoạch đã đề ra; tuyên dương khen thưởng đột xuất cán bộ, công chức có sáng kiến hay, việc làm tốt để khơi dậy và phát huy khả năng sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Trong tổ chức thi hành án, các chấp hành viên, cán bộ thi hành án thường xuyên bám sát địa bàn, xác minh chính xác điều kiện hoàn cảnh của từng đương sự, từ đó lập kế hoạch áp dụng biện pháp tổ chức thi hành phù hợp; trong đó ưu tiên công tác vận động, giải thích, thuyết phục đương sự để họ tự nguyện thi hành án. Tổ chức tạm thu án phí tiền phạt tại Tòa án, góp phần đạt hiệu quả cao trong công tác thi hành án. Đối với trường hợp nhiều lần vận động, thuyết phục mà đương sự chây ì, không hợp tác thì đơn vị thực hiện phong tỏa tài khoản, kê biên vốn góp, khấu trừ thu nhập, hạn chế tối đa việc cưỡng chế có huy động lực lượng. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin để thông báo, xác minh, thu thập thông tin, trao đổi, thu, chi trả tiền tài sản.


Năm 2021, Chi cục THADS huyện Bắc Yên đã tập trung áp dụng linh hoạt việc sử dụng các phương án, giải pháp hợp lý, qua đó, các vụ việc được xử lý dứt điểm, hiệu quả và đúng quy định. Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Tổ chức thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án, theo quy định của pháp luật, không có khiếu nại, tố cáo phát sinh.


Tính từ 1/10/2020 đến 30/9/2021, Chi cục đã giải quyết xong 143 việc có điều kiện thi hành. Về thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước, đã thi hành xong 103 việc, đạt 98% về việc và 87% về tiền trên số có điều kiện thi hành; phân loại án chính xác 100%.


Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, Chi cục THADS huyện Bắc Yên đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự tại địa phương, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong ngành thi hành án dân sự của tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày