Linh thiêng các Anh hùng Liệt sỹ

Ngày 20 tháng 07 năm 2018


Tháng Bảy đến Nghĩa trang Trường Sơn,

Thắp nén Tâm hương tri ân Anh hùng Liệt sỹ.

Đường Trường Sơn - Huyền thoại thời chống Mỹ,

Bao năm rồi các Anh lại về đây.

Các Anh về với Đất Mẹ yêu thương,

Vĩnh hằng nghỉ dưới rừng thông gió hát,

Hương trầm thơm giữa trời xanh bát ngát,

Linh thiêng thay, các Anh hãy yên lòng.

 

Cả dãy đồi thoáng mát mênh mông,

Mỗi tỉnh, thành hợp quân một khối.

Các Anh nằm giữa hàng ngàn đồng đội,

Quân lệnh chỉnh tề theo thế tiến công.

Đất nước thanh bình, nhưng còn kẻ rập rình,

Các Anh vẫn linh thiêng cảnh giác,

Trọn một đời xông pha trận mạc,

Bài học về Nỏ Thần, luôn nhắc nhở đời sau.


Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, tháng 7/2014

    Thanh Đào  (LĐLĐ tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày