Lãnh đạo Sở Công Thương đối thoại trực tiếp với nhân dân

Ngày 19 tháng 09 năm 2019

Ngày 19/9, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Sở với nhân dân về lĩnh vực công thương. Dự Hội nghị đối thoại có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện 20 doanh nghiệp, HTX kinh doanh trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh.Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Sở với nhân dân về lĩnh vực công thương.


Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, HTX đã đề nghị, kiến nghị với Sở Công Thương một số nội dung, như: liên hệ với các đơn vị đào tạo, tổ chức lớp học và thực hành tại Sơn La cấp chứng chỉ cho lao động quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại các công trường xây dựng thủy điện; đề nghị giải đáp một số nội dung liên quan đến giấy phép hoạt động điện lực; việc tạo điều kiện cùng chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai dự án đầu tư thủy điện Quang Huy; kiến nghị đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, xử lý rác thải cho Cụm công nghiệp Gia Phù và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đánh giá tác động môi trường, hệ thống xả thải, xử lý rác thải để được cấp chứng chỉ SA8000, BSCI, GAP... đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu; kiến nghị việc hỗ trợ vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX khi tham gia hội chợ thương mại; tổ chức các lớp tập huấn, tham quan các cơ sở sơ chế và chế biến nông sản…

 


Đại diện Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn kiến nghị tại Hội nghị.


Lãnh đạo Sở Công Thương đã giải đáp các ý kiến đề nghị, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền trình các cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết. Trong năm nay, Sở Công Thương đã tổ chức 2 lần đối thoại với nhân dân, giải đáp những thắc mắc, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tìm kiếm theo ngày