Lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

Qua 10 năm (2010-2020), thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nữ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) khối các cơ quan tỉnh đã không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, khắc phục khó khăn, phát huy tài năng trí tuệ sáng tạo, đức tính cần cù chịu khó, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, hoàn thành tốt công tác xã hội và gia đình, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh.

 

 

 

Một phần thi tại Hội thi cán bộ nữ công giỏi do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

                 

Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có 72 CĐCS với tổng số 3.799 đoàn viên, trong đó 1.729 nữ, chiếm 45,5%. Thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCCVC giai đoạn (2010-2020), Công đoàn Viên chức tỉnh đã quán triệt, triển khai tới các công đoàn cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn kiện toàn 49 ban nữ công quần chúng, thành lập 8 câu lạc bộ nữ công; phát huy tốt vai trò tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động nữ và động viên nữ CBCCVC hưởng ứng phong trào thi đua. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của nữ CBCCVC về chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình chia sẻ công việc với người phụ nữ, tạo điều kiện để chị em đảm đang việc nhà, hoàn thành tốt công tác xã hội.

                 

Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo Ban Nữ công quần chúng làm tốt công tác tham mưu cho CĐCS nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nữ đoàn viên, đề xuất những giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, hỗ trợ cho nữ CBCCVCLĐ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên và người lao động. Thông qua các quỹ, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chuyển trao 28 suất quà cho 28 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi 56 đoàn viên, hỗ trợ 6 đoàn viên sửa chữa và làm mới nhà ở, với tổng số tiền hơn 228 triệu đồng. Vận động chị em duy trì nguồn quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo” đã giúp 35 chị được vay vốn lãi suất thấp, với tổng số tiền hơn 505 triệu đồng. Các CĐCS đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ.

                 

Hàng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh đã hướng dẫn các CĐCS triển khai phong trào phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Vận động chị em tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục hưởng ứng 2 phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động và tuyên truyền thực hiện 4 phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”..., góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ có lòng yêu nước, tri thức, sức khoẻ, năng động, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội- mục tiêu phấn đấu của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

                 

Trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước”, đội ngũ nữ CBCCVC luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tự học, tự rèn luyện, tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, chính trị - xã hội. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, vị trí nào, các chị cũng luôn tận tụy, hăng say, năng động sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều chị đã trưởng thành qua thực tiễn phong trào, được Đảng, nhân dân tín nhiệm giao trọng trách, đề bạt bổ nhiệm vào cương vị lãnh đạo đơn vị, quản lý các phòng, ban ngày một tăng và có xu hướng trẻ hoá. Đến nay, đã có  3 chị là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, 39 chị giữ vị trí chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 286 chị giữ vị trí lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng trở lên và giám đốc, phó giám đốc các đơn vị cấp II trực thuộc sở, 176 chị tham gia cấp ủy cùng cấp, 286 chị tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp, 51 chị là chủ tịch, phó chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh. Nhiều chị đã được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng...

                 

Dù ở công việc nào, các chị đều nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như trách nhiệm xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, vừa là người vợ hiền, người mẹ mẫu mực, người con hiếu thảo, luôn giữ cho gia đình hoà thuận đầm ấm, hạnh phúc. Hàng năm, có 100% chị em đăng ký danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở. Từ năm 2010 đến nay, có hơn 2.000 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp.

                 

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thực sự trở thành động lực, mục tiêu để chị em phấn đấu trở thành người phụ nữ hiện đại, gánh vác công việc xã hội và gia đình. Trong tương lai, theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với nữ sẽ tăng cơ hội việc làm và thăng tiến của phụ nữ, giúp cho nữ giới bình đẳng hơn trong lựa chọn việc làm; nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội, song cũng là áp lực, khó khăn đối với một số vị trí công tác của lao động nữ. Vì vậy, tổ chức Công đoàn tiếp tục đồng hành, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CBCCVC, góp phần thực hiện tốt việc vận động nữ CBCCVC trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

                 

Đỗ Thị Minh Thu (Trường Chính trị tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày