Đảm bảo các điều kiện tổ chức kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển thành phố Sơn La

Ngày 20/9, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển của thành phố Sơn La.

                                 


Họp Ban Chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển của Thành phố Sơn La.

           

Tại cuộc họp, các tiểu ban nội dung, cơ sở vật chất đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển thành phố Sơn La; đồng thời, tập trung thảo luận, thống nhất nội dung chương trình, công tác khánh tiết, hậu cần đảm bảo tổ chức lễ kỷ niệm...

           

Đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị các tiểu ban tiếp tục rà soát các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ đã phân công, hoàn thiện dự thảo Đề cương tuyên truyền về 60 năm xây dựng và phát triển thành phố Sơn La; tổ chức chấm giải báo chí "Thành phố Sơn La 60 năm xây dựng và phát triển"; xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình hoạt động, bảo đảm các điều kiện để tổ chức lễ kỷ niệm.

Tìm kiếm theo ngày