Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Chiềng Ve

Ngày 10 tháng 05 năm 2018

Ngày 10/5, đồng chí Hoàng Ngân Hoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn và Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn ứng cử tại xã Chiềng Ve tiếp xúc cử tri xã Chiềng Ve (Mai Sơn) trước Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021).Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn tiếp xúc cử tri xã Chiềng Ve.


Tại cuộc tiếp xúc cử tri, lãnh đạo UBND xã Chiềng Ve đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 5 tháng và nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, khóa XIV; thông báo dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV.


Cử tri xã Chiềng Ve đã kiến nghị với các cấp có thẩm quyền một số nội dung về: Đề nghị sớm tu sửa, nâng cấp hệ thống nước sạch cho bản Sươn, Mè Trên; nâng cấp đường điện lưới cho nhân dân bản Púng, Nà Lằn, Đông Vai, bản Thẳm; hỗ trợ kinh phí bê tông hóa đường nội bản Thẳm, bản Púng, bản Khiềng; xây dựng nhà công vụ cho 2 điểm trường bản Khiềng và bản Thẳm; kiên cố hóa mương dẫn nước nội đồng bản Khiềng; giải quyết ranh giới 364 giữa bản Lù (xã Chiềng Lương) với bản Thẳm, Nà Lằn (xã Chiềng Ve)…


Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Chiềng Ve thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình HĐND tỉnh gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.


Tìm kiếm theo ngày