Ngày 19 tháng 02 năm 2019

Tưng bừng lễ hội trên sông Đà