Ngày 23 tháng 12 năm 2019

Tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2019