Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ tích cực cho người bệnh