Ngày 13 tháng 01 năm 2020

Thường trực tỉnh uỷ thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang