Ngày 30 tháng 08 năm 2018

Thi trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Sơn La