Ngày 31 tháng 07 năm 2021

Quân khu 2: Lực lượng phương tiện vũ khí luôn sẵn sàng cơ động

  • Video mới
  • Video nổi bật