Ngày 12 tháng 02 năm 2020

Những ngày đầu xuân ở Nhà máy tinh bột sắn