Ngày 24 tháng 08 năm 2018

Nhãn Sơn La được mùa, được giá