Ngày 20 tháng 09 năm 2020

Nhà máy Chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ chính thức đi vào hoạt động