Ngày 10 tháng 06 năm 2020

Người cao tuổi thị trấn Thuận Châu sống vui, sống khỏe