Ngày 09 tháng 08 năm 2020

Ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra nghiêm túc, an toàn