Ngày 24 tháng 08 năm 2018

Mộc Châu sẵn sàng cho ngày hội