Ngày 10 tháng 08 năm 2020

Màu áo xanh tình nguyện trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020