Ngày 06 tháng 08 năm 2018

Lễ bàn giao và tiếp nhận kim loại đồng đúc tượng “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc”

  • Video mới
  • Video nổi bật