Ngày 24 tháng 09 năm 2020

Lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, vững bước đưa Sơn La phát triển