Ngày 13 tháng 07 năm 2022

Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV thông qua 20 tờ trình, dự thảo nghị quyết

  • Video mới
  • Video nổi bật